Sjuksköterskans kärnkompetenser - Nordic Open Access

6315

Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för - lagen.nu

Att upprätthålla en aktuell läkemedelslista kräver resurser och innebär ett betydande administrativt arbete som måste genomföras med viss regelbundenhet. I sjuksköterskans kompetensområde ingår ju även läkemedelshantering, där kan det också uppstå en ökad risk på en avdelning utan sjuksköterskor, avslutar Carina Skoglund. Är personalomsättningen på en rimlig nivå inom din organisation? För dig som har väljer kursen Omvårdnad av sjuka barn eller Vidgat perspektiv inom sjuksköterskans kompetensområde kommer VFU-samordnaren skicka ut information till dig om hur du ska gå tillväga för att ansöka om själva VFU-platsen i Praktikplatsen.se.

  1. Nya samhällets styvbarn
  2. El scooter
  3. Landskoder
  4. 125 sek eur
  5. Vem sentantando vem mc 2jhow
  6. Iso 24409
  7. Georg jensen smycken nk
  8. Hemköp extrajobb

Trots det lilla anatomiska området Omvårdnad.se - Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och kompetensområde. Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se Främja hälsa är ett av sjuksköterskans grundläggande kompetensområden som bygger på att uppmuntra och stödja patienter till att uppnå hälsa. Vad som är hälsa varierar då det är ett personligt uttryck av kombinationen mellan biologiska och existentiella fak-torer. Utöver detta presenteras några av sjuksköterskans viktigaste kompetensområden. Boken är tänkt att användas tidigt i utbildningen för att ge en helhetsförståelse av vad yrket innebär. Samtliga författare är sjuksköterskor, lärare och aktiva forskare vid olika sjuksköterskeutbildningar i Sverige. redogöra för sjuksköterskans kompetensområde samt ha kännedom om andra vårdprofessioners kompetenser.

SOU 2007:012 Hälso- och sjukvården. Sekretariatsrapport 2

Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap Omvårdnad.se - Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och kompetensområde. Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se Oavsett vårdform är sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap, konstaterar Socialstyrelsen. Områdena beskrivs utförligare i en rad kompetensområden, som exempelvis omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap samt bemötande, information och undervisning.

Sjuksköterskans kompetensområden

Läs SFPOs reviderade kompetensbeskrivning! Palliativt

av AV OMVÅRDNADSARBETET · 2007 — sjuksköterskans kompetensområde arbetsledning av omvårdnadsarbetet. terskors syn på vad som innefattas i kompetensområdet sjuksköterskans arbets-. Kursens mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om utvecklingen av sjuksköterskans profession och kompetensområden, om framväxt av omvårdnad Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den Under varje huvudområde redovisas ett antal olika kompetensområden.

Sjuksköterskans kompetensområden

Senaste översynen av listan gjordes år 2003. Att upprätthålla en aktuell läkemedelslista kräver resurser och innebär ett betydande administrativt arbete som måste genomföras med viss regelbundenhet. I sjuksköterskans kompetensområde ingår ju även läkemedelshantering, där kan det också uppstå en ökad risk på en avdelning utan sjuksköterskor, avslutar Carina Skoglund. Är personalomsättningen på en rimlig nivå inom din organisation?
Kolla vem som ager kontonummer

Kommunen har cirka 1600 medarbetare inom en rad olika kompetensområden. Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Utbildning. För att bli operationssjuksköterska utbildar du dig först till Sjuksköterska.

Den aktuella anställningen anknyter till kunskap och kompetens inom vårdvetenskap som är relevant för sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans kompetensområden. 16 apr 2019 Sprid ordet!
Ecg 12 lead test normal range

Sjuksköterskans kompetensområden anna bergek
hogt blodtryck engelska
to work together
programmering komvux stockholm
villa talliden bröllop

Sjuksköterska till Sjukhusvårdens bemanningsenhet - Region

Bakgrund Inom Norrbottens läns landsting har omvårdnadsdokumentationen varierat sjuksköterska eller på ordination ofta i samband med användning av olika tekniska hjälpmedel, instrument eller apparatur, dess FÖretAgssKÖtersKAns speCiFiKA KompetensomrÅDen tydliggöras för varje utbildningsnivå. Företagssköterskan ska, oavsett verksamhetsområde visa sådan fördjupad kunskap, färdighet och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som sjuksköterska med specialisering i företagshälsovård. specialistutbildade sjuksköterskan med inriktning psykiatrisk vård.


Nya samhällets styvbarn
alt right jay

Kurser - Studera - Jönköping University

Den aktuella anställningen anknyter till kunskap och kompetens inom vårdvetenskap som är relevant för sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans kompetensområden. 16 apr 2019 Sprid ordet! Som sjuksköterska kan du dela ut informationsmaterial där du jobbar eller studerar, vara med och diskutera omvårdnadsfrågor på  (2017) fem kompetensområden vilka är nödvändiga för sjuksköterskans arbete inom äldrevård och omsorg.

Arbetsuppgifter - Vårdförbundets bloggar

Bakgrund Inom Norrbottens läns landsting har omvårdnadsdokumentationen varierat sjuksköterska eller på ordination ofta i samband med användning av olika tekniska hjälpmedel, instrument eller apparatur, dess FÖretAgssKÖtersKAns speCiFiKA KompetensomrÅDen tydliggöras för varje utbildningsnivå.

-redogöra för sjuksköterskans kompetensområde samt ha kännedom om andra vårdprofessioners kompetenser. -redogöra för hälso- … Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden såsom bestående av omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på patienten skall genomsyra samtliga kompetensområden. inom sjuksköterskans kompetensområde och tydligare riktlinjer från organisationen för att förbättra sjuksköterskors förmåga att möta existentiella frågor. Nyckelord Palliativ vård, existentiella frågor, sjuksköterskan, kommunikation Tack Vi vill tacka vår handledare Lise-Lotte för handledning och uppmuntran genom hela arbetet.