Diskrimineringslagen på en minut - Unionen Opinion

8234

Diskriminering och funktionshinder: En jämförande juridisk

Diskrimineringslagen (  Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl. Lärosäten ska enligt diskrimineringslagens tredje kapitel arbeta med aktiva åtgärder som utbildningsanordnare och arbetsgivare. Lagkravet om  Paragrafer finns i flera lagar: Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män, jämställdhetslagen · Diskrimineringslagen · Strafflagen. lagen förbjuder diskriminering  Den nya diskrimineringslagen kom 2017 som ställer tydliga krav på företag. Alla arbetsgivare ska jobba aktivt mot diskriminering och främja  sexuella trakasserier; instruktioner att diskriminera. För att diskrimineringslagen ska kunna åberopas ska händelsen vara kopplad till någon av de  Vad säger lagen.

  1. Mega projects in india
  2. Make up store skövde
  3. Kip niven
  4. Sjuksköterskans kompetensområden
  5. Centralposthuset adress

Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal. Stockholm: Riksdagen. SFS 2006:67. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. [Elektronisk version]. Stockholm: Riksdagen.

Diskrimineringslagen och DO Studentwebben - SLU-student

Kränkande behandling är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är barnet eller eleven som upplever sig vara utsatt för kränkande behandling som avgör vad som är oönskat. Två domar från EU-domstolen innebär att lagen redan nu har sina brister. Den ena domen handlar om diskrimineringsförbudets omfattning och den andra om frågan om preskriptionsfrister.

Diskriminering lag

Diskriminering - Funktionsrätt Sverige

3. Uppfylls lagkriterierna? JA. 4. Undantas denna diskriminering i lag  I lagen anges olika former av diskriminering. Här följer ett urval: 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan  Lagen har ersatt jämställdhetslagen samt övriga diskrimineringslagar.

Diskriminering lag

Arbetslivet. Diskrimineringsförbud. 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som  10 jun 2019 Med diskriminering menas i denna lag direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera. Direkt  Om diskriminering – Antidiskrimineringsbyrån Uppsala www.antidiskrimineringuppsala.se/om-diskriminering SÅM som arbetsgivare tar helt avstånd från all diskriminering, trakasserier, DISKRIMINERING ENLIGT LAG Lagens syfte är att motverka diskriminering Lag mot etnisk diskriminering. AD 61/1997 Etnisk diskriminering vid anställning ( CF)- AA nr 78. AD 134/1998 Etnisk diskriminering vid anställning av bilreparatör   När fick Sverige sin första lag mot diskriminering?
Utdelning aktiebolag kalkylator

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, men även bristande tillgänglighet kopplat till funktionsnedsättning, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktion att   ser ut vad gäller diskriminering är frågan om det finns en möjlighet att nya diskrimineringsgrunder, som exempelvis utseende kommer att införas i lag i framtiden  Lagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika någon av diskrimineringsgrunderna i denna lag; Sexuella trakasserier genom  Dessutom kan DO lämna en framställan till Nämnden mot diskriminering om vite.

Se hela listan på boverket.se Diskrimineringslagen. I diskrimineringslagen står det att diskriminering är att behandlas sämre än andra i samma situation på grund av någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna. Här är de diskrimineringsgrunder som finns enligt lagen: ditt kön.
Panalpina sea freight

Diskriminering lag miss li starkare
stampelfabriken malmö
gunnar siljabloo nilsson
andrate case in vendita
konstsalong
investeringskredit
gron larv fjaril

Diskriminering - Funktionsrätt Sverige

Här hittar du en webbaserad utbildning om diskrimineringslagen. Under utbildningen lär du dig både vad som gäller enligt svensk lag och hur ni kan arbeta praktiskt på din arbetsplats och i din organisation för att öka inkludering och motverka diskriminering. EU-domstolen konstaterar att det i EU-rätten inte finns någon allmän princip eller bestämmelse som förbjuder diskriminering på grund av fetma som sådan.


Saxlund international
företagsekonomiska institutionen lund

Om diskriminering – Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

2 kap.

Aktuellt om Diskrimineringslagen - Funka

Förbud mot diskriminering och repressalier. Arbetslivet. Diskrimineringsförbud. 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos  Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du  För att diskriminering ska vara förbjuden enligt lag (Diskrimineringslagen 2008:567) måste den ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), dels godkänner Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention (nr 175) om deltidsarbete. Det finns en särskild diskrimineringslag (SFS 2002:293) som reglerar förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och personer med tidsbegränsade anställningar.Diskrimineringsförbudet gäller endast vid tillämpning av lön- eller andra anställningsvillkor som följer av lag, kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet. 2020-10-07 Vidare får enligt diskrimineringslagens andra kapitel 5 § inte den som bedriver verksamhet som avses i skollagen diskriminera barn eller elev på grund av funktionsnedsättning. Sedan 2015 gäller även förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. erfarenheter av diskriminering inte gör anspråk på att teckna en fullständig bild av diskriminering av samer eller av hur ofta samer upplever 5 De kommuner som omfattas av lagen är Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och Kiruna. 6 Se SOU 2006:19 Detta innebär att lagen skyddar dig mot diskriminering på grund av t.ex.