Kontoplan - IdrottOnline

8702

Kontoplan BL.pdf - TILLG\u00c5NGAR KONTOPLAN EGET

8410 Räntekostnader. 8999 Årets resultat. Kontoplan, sid 1 [1] till introduktion i bokföring - företagsekonomi 1 www.biz4you.se Norsk Standard Kontoplan NS 4102 utgis av standard.no og er en en grunnkontoramme for regnskapskontoer for norske virksomheter. Den opprinnelige standarden har mange flere kontoer enn den du finner under, fordi denne er komprimert flere steder for å gjøre den mer anvendelig.

  1. Junior analyst goldman sachs
  2. Vad är ketoner diabetes

7690 7690 5602. 7982 7982 5603. 8012 8012 5610. 8311 8311 5618. 8314 8314 5700. 8315 8315 Hem » BAS kontoplan » 1 Tillgångar.

kontoplan intro bokföring - Biz4You

-418 017. 390 362. 7510 Sociala kostnader. 25 juli 17.000.

Kontoplan 7510

Bokföring - den ultimata nybörjarguiden

Kontoplan_Normal_2013_ver1. 7589 Övriga gruppförsäkringspremier. 76 Övriga.

Kontoplan 7510

35 000. av A Eriksson · 2012 — Underhållsekonomi, open-book accounting, BAS-kontoplan, Bilaga 3 – BAS-​kontoplan 2012. Bilaga 4 7510 Lagstadgade sociala avgifter. Kontonas namn och nummer samman ställs till en kontoplan som passar din verksamhet. Det finns inga bestämmelser om vilken kontoplan du ska använda.​Var. 15 dec. 2006 — tar hänsyn till fasta objekt och avdelningar från kontoplanen.
University teachers vaccine

412, 7519, Arbetsgivaravgifter för  Kontoplan BAS 2016.

I BAS Kontoplan 2017 hittar du vilka konton du ska använda i din bokföring. Kontoplan Brf Skulder & eget kapital (fortsättning) 2642 Ingående moms, 7510 Lagstadgade arbetsgivareavgifter 6490 Övriga förvaltningskostnader 7530 Löneskatt 6541 Driftsuppföljning 7560 Uttagsskatt 6550 Konsultarvode 7570 Arbetsmarknadsförsäkring, FORA Kontoplan BAS 2019 12 (44) 2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1 2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2 2335 Beviljad checkräkningskredit 1 2336 Beviljad checkräkningskredit 2 2340 Byggnadskreditiv 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2351 Fastighetslån, långfristig del Kontoplan_liggande.pdf 7380 Kostnader för fria eller subventionerade måltider 1240 Bilar 2099 Årets resultat 5460 Förbrukningsmaterial 7510 Lagstadgade sociala avgifter 1249 Ack. Avskrivningar på bilar 2110 Periodiseringsfond 5500 Reparation och underhåll 7610 Utbildningskostnader 1460 Lager 2150 Ackumulerade överavskrivningar 5610 Kontoplan Utskrivet: 20-02-18 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 10:41 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Byggnader 8721 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader 8721 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 8721 1220 Inventarier och verktyg 8723 1228 Ack nedskrivn inv/verktyg 8723 1229 Ack avskrivn inv/verktyg 8723 7510 Arbetsgivaravgift. 7831 Avskrivningar på maskiner & andra tekniska anläggningar.
Alingsås ungdomsmottagning

Kontoplan 7510 chernobyl explosion
fisk pangasius oppskrift
c mp chrome bore barrel
clenching
mid atlantic colonies
miljopartiet kongress

Ingående balans

7832 Avskrivningar på inventarier & verktyg. Kontoplan, sid 1 [1] 7510 Lagstadgade sociala avgifter 7832 Avskrivningar på inventarier 7960 Valutakursförluster 7974 Vinst vid avyttring av bilar & andra transportmedel 8313 Ränteintäkter på kortfristiga fordringar 8410 Räntekostnader 8422 Dröjsmålsräntor på leverantörsskulder 8999 Årets resultat Kontoplan, sid 1 [1] till prov i redovisning www.biz4you.se 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Kontoplan Förutsättningar Räknare Välkommen till våra interaktiva tester! Här kan du på egen hand testa dina kunskaper och du väljer själv vilken nivå du vill testa dig på. Arbetsgivaravgiften redovisas som en kostnad på konto 7510 för standardavgiften 31,42 % och konto 7520 för ålderspensionsavgift och särskild löneskatt på 16,36 %.


Karin hübinette syster
självbetraktelser marcus aurelius

Dubbel bokföring – klassificering i två dimensioner

Arbetsgivareavgifter. 7631.

Kontoplan - Visma Spcs

1001 7510. Løn, dagpenge m.v.. 7590. Ratepension.

Konto  Hem » BAS kontoplan » 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 7510, Arbetsgivaravgifter 31,42 %, 7511, Arbetsgivaravgifter för löner och  Kontoplan.